Mechesang (Nov. 22, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Obaklechol Francisco R. Lewis me a Iterir Olblai Mlo smecher: November 1, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil: Friday, November 22, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a blil er a ochedal er a Ngirakesiil Francisco el nga er a Meyuns e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (Nov. 15-16, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Emiko Ngiramerang Mlo smecher – October 31, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, November 15, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am el di mo er a blirir el nga er a Ngedding, Ngerchemai, Oreor ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH: Bechil a Rechetuker Sudo Moses Sils er a Cheldecheduch – Friday, November 15, 2019 @ Oikull Center, Ngerikiil, Airai @ 10:00am SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Koyar Mechebechab Mlo smecher – October 26, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 16, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Evangelical Church el nga er a Ngerngesang, Ngchesar. Ea uriul er a misang eng mo er a blil el nga er a Ngersuul, Ngchesar ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Imaderang me a Ngiratmab Mlo smecher – November 2, 2019 (Ospitar) A beldokel a mo tuobed er a 7:30am el mo er a Bai er a Ngermetengel, Ngeremlengui e mengemeldiil el mo lmuut er a lebo er a olekull er a telial sils

Mechesang (11/08-09/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Mariur me a Sabeth Kumangai Mlo smecher – October 27, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, November 8, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church, ea uriul er a misang eng mo er a blil a Gloria Kumangai el nga er a Medalaii, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e tuobed el mo er a Ngchesar e mo medakl ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ungiil Kerradel Mlo smecher – October 17, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church e ou misang el mo merek e tuobed el mo er a blil a Delegate Gibson Kanai er a Ulimang, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL EL NGESEU ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – Ngebard Sils er a Kemeldiil – November 16, 2019 (Ngebard) Sils er a Omengudel el Ngeseu – Sunday, November 10, 2019 @ blil a Kyoko Solang el nga er a Meyuns, Oreor @ 11:00am el mo kebesengei A rengalk el mo merael el mong a mo tuobed er a Belau er a Wednesday, November 13, 2019

Mechesang (11/02-03/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 10, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 2, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo mengemeldiil er a Medalaii er a blirir ar ngelekel a Santos me a Alfonsa Olikong el mo sueleb 12:00pm e tuobed el mo er a Fisheries Dock el mo er a Ngeaur el mo kloi er a Ngetchab, Ngermiich, Ngeaur el tal sikang e mochu er a olekull. A omerael el mo er a Ngeaur a di mong e lmuut er a ieta sils ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL: Mlo smecher – October 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Tuesday, November 5, 2019 (Guam) Omengudel el Ngeseu – a morngii er a blil a Dirngerekiu Korang Ngireblekuu me a lechub e bsang a Francesca Otong Omerael el mo er a Guam: Sunday, November 3, 2019

Mechesang (10/26/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 5, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a blirir a rengelekel a Koshiba el nga er a Prekong, Idid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 1, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am e di melemalt el mo er a blil er a Obeketakl, Iyebukel, Oreor e mengemeldiil el mo sueleb 12:00pm e tuobed el mo er a Bai er a Ngerubesang, Melekeok el tal sikang e mochu er a ked

Mechesang (10/18-19/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Lily Gabriel me a Hosei Hideo Mlo smecher – September 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 18, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a Fisheries Dock, ea olidiuul er a Kemeldiil a mo tuobed el mo er a Ngeaur er a 8:00am, e mengemeldiil er a blil er a Delal el nga er a Ngatalang, Ngeaur. A uriul er a omelakl er a 2:00pm er a Iwaiw, ea olidiuul a mo tuobed er a 3:00pm el lmuut el mer er a Oreor ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Blesoch Bekerruul Mlo smecher – September 21, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 19, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church el mo merek a misang e tuobed el mo er a blil er a Ngerbodel er a Ngerchemai e mengemeldiil el mo 2:00pm e tuobed el mo er a olekull er a Elab, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 4, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 19, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Sacred Heart Church e mo er ngii a misang el mo merek eng merael el mo kloi er a blil a rengelekel a mle Ngirakebou Roman Bedor el nga er a Meyuns, Koror, e mengemeldiil el mo imiit er a sueleb e morolung el mo er a Ngardmau el mo kloi er a blil a Akiko Sugiyama el bekord tal sikang e mochu medakl er a Ngermersai er bita er a Delal

Mechesang (10/11-13/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 22, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 11, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a tutau el mo er a blil a Ridep Okada Techitong e mengemeldiil el mo sueleb e mo tuobed el mo er a Ollei, Ngarchelong el mo ultab er a Blai er a Ikelau telkib e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Josepha Kloulubak Mlo smecher – September 19, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 11, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e di melemalt el mo er a Bai-Beluu er a Ngerkesoaol e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hilde Makilong Mlo smecher – September 18, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 12, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e melemalt el mo er a Blai er a Uchulabars er a beluu er a Ngiwal, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL ME A OMENGUDEL EL UDOUD: Ngelekel a mle Dirmengiau Rose A. Kebekol Mlo smecher – September 28, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, October 18, 2019 (Guam) Sils er a Omengudel el Udoud – Sunday, October 13, 2019 Er a tutau er a blil a Espangel George Kebekol el nga er a Kemur, Meyuns, Oreor. A rechad a mo merael el mo er a Guam er a Tuesday, October 15, 2019.

Mechesang (10/01/19)

SUBED ER A KODALL: Ngelekel a Lily Bai Borja Mlo smecher – September 23, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Tuesday, October 1, 2019 (Guam) A ngeseu a di mo er a blil a Ongeai Isaac Bai er chelechang el mo lmuut er a Sabadong, September 28, 2019 er a 5:00pm, le rechad a mo merael el mo er a Guam er a Sunday, September 29, 2019. ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGKAD EL BLALS: Sils er a Omengkad el Blals – Saturday, October 5, 2019 @ Beluu er a Ulimang @ 9:00am el mo telial sils Tial secherel a Ebil er a Otong Ereong Remeliik a mlo uchul eng mlo er ngii a ultutakl el kirel a omelakl, maluaisei, a Ebil er a Otong Ereong Remeliik a melemolem el nga er a mork er a Ospitar, ea Chad er a Llach el Johnson Toribiong a File er a Appeal er a Court el kirel a Civil Action No. 19-120.

Mechesang (9/26-28/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hideo Tomei me a Ngulitel Hideo Mlo smecher – September 6, 2019 Sils er a Kemeldiil – Thursday, September 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a 6:00pm el mo er a blil a Inaria Tomei er a Medalaii, Oreor. Di mengemeldiil el mo sueleb e tuobed el mo er a Fisheries Dock el mo er a Ngeaur el mo medakl el lobengkel a demal ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 14, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 A basio er a Kemeldiil a nga er a Bai er a Ngebei, Ngarchelong ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ngiraibuuch Obak Skedong me a Martina Moses Ngiraibuuch Mlo smecher – September 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church e mochu er a blil a delal me a demal e mengemeldiil el mo telial sils e mo delekuul el lobengkel a demal el nga er a olekull er a Katolik el nga er a Bital Ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Marcil Demei me a Obaklubil Marcil Mlo smecher – September 2, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e mochu er a Bai er a Ngerkesuaol, Oreor, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a Elechui, Aimeliik ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Rechelluul Kubsak me a Kerkar Rechelluul Mlo smecher – September 5, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Ngchesar Evangelical Church el bekord tal sikang e mo er a Bai er a Ngerngesang, Ngchesar, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (9/20-21/19)

SUBED ER A OMENGUDEL EL NGESEU: Mlo smecher – September 11, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, September 20, 2019 (Guam) Omengudel el Ngeseu – Chelechang el mo lmuut er a Wednesday, September 18, 2019 er a 5:00pm @ Blil a Obak er a Mengelang Haruo Esang el ngara Medalaii, Koror ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL UDOUD: Mlo smecher – September 13, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 (Guam) Omengudel Udoud – Friday, September 20, 2019 @ 6:00pm @ Blil a Esebei er a Ibedechang e Misech Antonio Bells @ Ngerias, Koror ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL: POSTPONED TO OCTOBER 5, 2019 A KEMANGET E KOMAKAI EL LOMSODEL A SUBED ER A KEMELDILEL A KUOLL EL EBIL ER A OTONG EREONG REMELIIK A MO TUOBED ER A URIUL ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 31, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 21, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a Ikelesia er a Katolik el nga er a Ngerbeched, e mochu er a blil el nga er a Oteot, Ngerbeched, Oreor, e di mo medakl er a Odesongel er a Oteot

Mechesang (9/11-14/2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Leleng Klewei Mlo smecher – September 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Wednesday, September 11, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 9:00am el di mo er a Chapel er a Belau National Hospital, ea uriul er a Memorial Service eng tuobed er a 10:00am el mo er a olekull er a Ngerusar, Airai el mo medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Wataru Imeong me a Tiou Sibetang Mlo smecher – September 1, 2019 Sils er a Kemeldiil – Thursday, September 12, 2019 (California) Omengudel Udoud – Tuesday, September 10, 2019 @ blil a Theo s. Mikel @ Meyuns, Koror ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Kimiko Maidesil Mlo smecher – August 16, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 13, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Bai er a Prekong, Ngatpang e mengemeldiil ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Standis Delutaoch me a Blorang Rechuld Mlo smecher – August 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 14, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church, ea uriul eng mo mengemeldiil er a blil er a Matulout, Medalaii, Oreor, el mo telial sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 2, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 14, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork 8:00am e di melemalt el mo er a blil er a Metuker, Ngiwal e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked