Mechesang (Nov. 22, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Obaklechol Francisco R. Lewis me a Iterir Olblai Mlo smecher: November 1, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil: Friday, November 22, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a blil er a ochedal er a Ngirakesiil Francisco el nga er a Meyuns e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (Nov. 15-16, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Emiko Ngiramerang Mlo smecher – October 31, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, November 15, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am el di mo er a blirir el nga er a Ngedding, Ngerchemai, Oreor ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH: Bechil a Rechetuker Sudo Moses Sils er a Cheldecheduch – Friday, November 15, 2019 @ Oikull Center, Ngerikiil, Airai @ 10:00am SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Koyar Mechebechab Mlo smecher – October 26, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 16, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Evangelical Church el nga er a Ngerngesang, Ngchesar. Ea uriul er a misang eng mo er a blil el nga er a Ngersuul, Ngchesar ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Imaderang me a Ngiratmab Mlo smecher – November 2, 2019 (Ospitar) A beldokel a mo tuobed er a 7:30am el mo er a Bai er a Ngermetengel, Ngeremlengui e mengemeldiil el mo lmuut er a lebo er a olekull er a telial sils

Mechesang (11/08-09/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Mariur me a Sabeth Kumangai Mlo smecher – October 27, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, November 8, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church, ea uriul er a misang eng mo er a blil a Gloria Kumangai el nga er a Medalaii, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e tuobed el mo er a Ngchesar e mo medakl ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ungiil Kerradel Mlo smecher – October 17, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church e ou misang el mo merek e tuobed el mo er a blil a Delegate Gibson Kanai er a Ulimang, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL EL NGESEU ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – Ngebard Sils er a Kemeldiil – November 16, 2019 (Ngebard) Sils er a Omengudel el Ngeseu – Sunday, November 10, 2019 @ blil a Kyoko Solang el nga er a Meyuns, Oreor @ 11:00am el mo kebesengei A rengalk el mo merael el mong a mo tuobed er a Belau er a Wednesday, November 13, 2019

Mechesang (11/02-03/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 10, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 2, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo mengemeldiil er a Medalaii er a blirir ar ngelekel a Santos me a Alfonsa Olikong el mo sueleb 12:00pm e tuobed el mo er a Fisheries Dock el mo er a Ngeaur el mo kloi er a Ngetchab, Ngermiich, Ngeaur el tal sikang e mochu er a olekull. A omerael el mo er a Ngeaur a di mong e lmuut er a ieta sils ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL: Mlo smecher – October 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Tuesday, November 5, 2019 (Guam) Omengudel el Ngeseu – a morngii er a blil a Dirngerekiu Korang Ngireblekuu me a lechub e bsang a Francesca Otong Omerael el mo er a Guam: Sunday, November 3, 2019

Mechesang (10/26/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 5, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a blirir a rengelekel a Koshiba el nga er a Prekong, Idid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 1, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am e di melemalt el mo er a blil er a Obeketakl, Iyebukel, Oreor e mengemeldiil el mo sueleb 12:00pm e tuobed el mo er a Bai er a Ngerubesang, Melekeok el tal sikang e mochu er a ked

Mechesang (10/18-19/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Lily Gabriel me a Hosei Hideo Mlo smecher – September 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 18, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a Fisheries Dock, ea olidiuul er a Kemeldiil a mo tuobed el mo er a Ngeaur er a 8:00am, e mengemeldiil er a blil er a Delal el nga er a Ngatalang, Ngeaur. A uriul er a omelakl er a 2:00pm er a Iwaiw, ea olidiuul a mo tuobed er a 3:00pm el lmuut el mer er a Oreor ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Blesoch Bekerruul Mlo smecher – September 21, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 19, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church el mo merek a misang e tuobed el mo er a blil er a Ngerbodel er a Ngerchemai e mengemeldiil el mo 2:00pm e tuobed el mo er a olekull er a Elab, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 4, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 19, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Sacred Heart Church e mo er ngii a misang el mo merek eng merael el mo kloi er a blil a rengelekel a mle Ngirakebou Roman Bedor el nga er a Meyuns, Koror, e mengemeldiil el mo imiit er a sueleb e morolung el mo er a Ngardmau el mo kloi er a blil a Akiko Sugiyama el bekord tal sikang e mochu medakl er a Ngermersai er bita er a Delal

Mechesang (10/11-13/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 22, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 11, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a tutau el mo er a blil a Ridep Okada Techitong e mengemeldiil el mo sueleb e mo tuobed el mo er a Ollei, Ngarchelong el mo ultab er a Blai er a Ikelau telkib e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Josepha Kloulubak Mlo smecher – September 19, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 11, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e di melemalt el mo er a Bai-Beluu er a Ngerkesoaol e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hilde Makilong Mlo smecher – September 18, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 12, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e melemalt el mo er a Blai er a Uchulabars er a beluu er a Ngiwal, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL ME A OMENGUDEL EL UDOUD: Ngelekel a mle Dirmengiau Rose A. Kebekol Mlo smecher – September 28, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, October 18, 2019 (Guam) Sils er a Omengudel el Udoud – Sunday, October 13, 2019 Er a tutau er a blil a Espangel George Kebekol el nga er a Kemur, Meyuns, Oreor. A rechad a mo merael el mo er a Guam er a Tuesday, October 15, 2019.

Mechesang (10/01/19)

SUBED ER A KODALL: Ngelekel a Lily Bai Borja Mlo smecher – September 23, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Tuesday, October 1, 2019 (Guam) A ngeseu a di mo er a blil a Ongeai Isaac Bai er chelechang el mo lmuut er a Sabadong, September 28, 2019 er a 5:00pm, le rechad a mo merael el mo er a Guam er a Sunday, September 29, 2019. ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGKAD EL BLALS: Sils er a Omengkad el Blals – Saturday, October 5, 2019 @ Beluu er a Ulimang @ 9:00am el mo telial sils Tial secherel a Ebil er a Otong Ereong Remeliik a mlo uchul eng mlo er ngii a ultutakl el kirel a omelakl, maluaisei, a Ebil er a Otong Ereong Remeliik a melemolem el nga er a mork er a Ospitar, ea Chad er a Llach el Johnson Toribiong a File er a Appeal er a Court el kirel a Civil Action No. 19-120.

Mechesang (9/26-28/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hideo Tomei me a Ngulitel Hideo Mlo smecher – September 6, 2019 Sils er a Kemeldiil – Thursday, September 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a 6:00pm el mo er a blil a Inaria Tomei er a Medalaii, Oreor. Di mengemeldiil el mo sueleb e tuobed el mo er a Fisheries Dock el mo er a Ngeaur el mo medakl el lobengkel a demal ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 14, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 A basio er a Kemeldiil a nga er a Bai er a Ngebei, Ngarchelong ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ngiraibuuch Obak Skedong me a Martina Moses Ngiraibuuch Mlo smecher – September 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church e mochu er a blil a delal me a demal e mengemeldiil el mo telial sils e mo delekuul el lobengkel a demal el nga er a olekull er a Katolik el nga er a Bital Ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Marcil Demei me a Obaklubil Marcil Mlo smecher – September 2, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e mochu er a Bai er a Ngerkesuaol, Oreor, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a Elechui, Aimeliik ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Rechelluul Kubsak me a Kerkar Rechelluul Mlo smecher – September 5, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Ngchesar Evangelical Church el bekord tal sikang e mo er a Bai er a Ngerngesang, Ngchesar, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (9/20-21/19)

SUBED ER A OMENGUDEL EL NGESEU: Mlo smecher – September 11, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, September 20, 2019 (Guam) Omengudel el Ngeseu – Chelechang el mo lmuut er a Wednesday, September 18, 2019 er a 5:00pm @ Blil a Obak er a Mengelang Haruo Esang el ngara Medalaii, Koror ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL UDOUD: Mlo smecher – September 13, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 (Guam) Omengudel Udoud – Friday, September 20, 2019 @ 6:00pm @ Blil a Esebei er a Ibedechang e Misech Antonio Bells @ Ngerias, Koror ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL: POSTPONED TO OCTOBER 5, 2019 A KEMANGET E KOMAKAI EL LOMSODEL A SUBED ER A KEMELDILEL A KUOLL EL EBIL ER A OTONG EREONG REMELIIK A MO TUOBED ER A URIUL ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 31, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 21, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a Ikelesia er a Katolik el nga er a Ngerbeched, e mochu er a blil el nga er a Oteot, Ngerbeched, Oreor, e di mo medakl er a Odesongel er a Oteot

Mechesang (9/11-14/2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Leleng Klewei Mlo smecher – September 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Wednesday, September 11, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 9:00am el di mo er a Chapel er a Belau National Hospital, ea uriul er a Memorial Service eng tuobed er a 10:00am el mo er a olekull er a Ngerusar, Airai el mo medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Wataru Imeong me a Tiou Sibetang Mlo smecher – September 1, 2019 Sils er a Kemeldiil – Thursday, September 12, 2019 (California) Omengudel Udoud – Tuesday, September 10, 2019 @ blil a Theo s. Mikel @ Meyuns, Koror ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Kimiko Maidesil Mlo smecher – August 16, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 13, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Bai er a Prekong, Ngatpang e mengemeldiil ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Standis Delutaoch me a Blorang Rechuld Mlo smecher – August 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 14, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church, ea uriul eng mo mengemeldiil er a blil er a Matulout, Medalaii, Oreor, el mo telial sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 2, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 14, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork 8:00am e di melemalt el mo er a blil er a Metuker, Ngiwal e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (9/07-08/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 27, 2019 (Yap) Sils er a Kemeldiil – Thursday, September 5, 2019 (Yap) ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hence Takawo me a Ungilreng Bandarii Takawo Mlo smecher – August 11, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 7, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a blil a delal me a demal el nga er a Iyebukel, Oreor, e mengemeldiil el mo sueleb, e tuobed el mo er a Btelul a Chang, Oreor, e merael el mo er a Ngcheangel el mo tuab er a blirir er a Okeanges el tal sikang e mochu er a omellakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH: Bechil a Rebechall Takeo Ngirmekur Sils er a Cheldecheduch – Sunday, September 8, 2019 @ Blil a Morning Star Ngirmekur @ Ngersung, Ngerusar, Airai SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 11, 2019 Sils er a Kemeldiil – Sunday, September 8, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 8:30am el di mo mengemeldiil er a blil er a Ngersung, Ngerusar, Airai, e mo er a ked er a telial sils

Mechesang (8/30-31/2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 16, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, August 30, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er sel tutau e mo er a Sacred Heart Church e mo omuchel a misang er ngii er a 7:00am, ea uriul er a misang eng mo mengemeldiil er a Esuroi, Idid, Oreor el mo telial sils e tuobed el mo medakl er a klou el olekull el ngar er a Ngerbodel ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH: Ngelekel a Oilei me a Kinsang Ngirabrak Mlo smecher – July 24, 2019 Sils er a Kemeldiil me a Cheldecheduch – Friday, August 30, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a blil a ochedal er a Augusta Bultedaob er a Tmekumer er a beluu er a Ngiwal, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Yuriko Fritz-Materne me a Ponciano Materne Mlo smecher – August 11, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 31, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a blil a delal me a demal el ngara Kederkemais, Meketii, Oreor, e mengemeldiil el mo telial sils e mo er a ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 7, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 31, 2019 A cheklechel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Bai er a Klebeang, Ngebuked, Ngaraard, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl er a Smanderang

Mechesang (8/23-24/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – August 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, August 23, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church el mo merek a misang e tuobed el mo er a Ngerulmud eng mo er ngii a State Funeral el mo bedul a 10:30am e tuobed el mo kloi er a Bai er a Klebeang, Ngebuked, Ngaraard e mengemeldiil el mo telial sils e mo er a olekull er a Tublai el nga er a Terrull er a Ngebuked, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ngiraiwetechong Tellei me a Uchuladoko er a Melekeok Mlo smecher – August 11, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 24, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Misang er a Kemeldiil er a Sacred Heart Church er a 7:00am e mochu mengemeldiil er a blil a Misech Antonio Bells el nga er a Ngerias, Koror, e mo medakl er a telial sils er a Ngeruikl, Ngchesar

Mechesang (Aug. 16-17, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – August 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, August 16, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 6:30am el mo er a Sacred Heart Church, ea uriul eng mo kloi er a blil el ngara Idid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl er a olekull er a Katolik ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 31, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, August 16, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 7:00am el mo er a Bai er a Choll e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Sils er a Kemeldiil – Friday, August 16, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 8:00am el mo er a blai er a Kemur er a Meyuns, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl er a Ngerusar er a beluu er a Airai ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Melik Sisca Besong Tkel Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 17, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Ikelesia er a Chedaol Telungalk el ngara beluu er a Ngchesar, ea uriul er a Ikelesia eng mo mengemeldiil er a Blai er a Iyebukl, Ngchesar, ea ieta sils eng mochu medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 26, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 17, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 7:30am e di melemalt el mo er a Fisheries Dock e tuobed er a 8:00am el mo er a Beliliou el mo mengemeldiil er a blil a rengelekel a Idesiar el ngara Klouklubed er a Ngerchol el mo telial sils e mo er a ked. Ea omerael a lmuut el mei er a Oreor er a osisiu el sils ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – August 7, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 17, 2019 (Guam) Omerael el mora Kemeldiil (Guam) – Thursday, August 15, 2019 A ngeseu a mo er a blil a Rechirei Dimau Osiyar Spis er chelchang el mo lmuut er a ongeuang el lureor August 15, 2019 ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – August 7, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, August 17, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 8:30am el mo er a St. Joseph Church el nga er a Echang, ea misang er ngii a omuchel ra 9:00am, ea uriul eng mo er a blil e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a olekull er a Ngerkebesang, Oreor

Mechesang (Aug. 9-10, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Remark Timothy Siou Olkeriil me a Tres Salvador Olkeriil Mlo smecher – July 20, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, August 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e ou misang el omuchel er a 7:00am. Ea uriul er a misang eng mo tuobed er a Fisheries Dock er a 8:00am el mo er a Beliliou e mengemeldiil er a blai el mo telial sils e mochu medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Klong Ngirasibong Yada me a Masaichi Yada Mlo smecher – July 22, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, August 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e di melemalt el mo er a Sacred Heart Church e tuobed el mo er a Baduriang, Ngermid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH (SAKUMA): SUBED ER A CHELDECHEDUCH (NGIRAKESAU): Bechil a Quinton Tatu Shiro Mlo smecher – July 18, 2019 Sils er a Cheldecheduch – Friday, August 9, 2019 @ Bai er a Maiberel, Medalaii, Oreor @ 9:00am el mo telial sils SUBED ER A KEMELDIIL: Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 10, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 6:30am el mo er a Sacred Heart Church. Ea uriul er a misang eng di melemalt el mo er a blil a delal er a Hana er a Ngkeklau, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (Aug. 2-3, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 17, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, August 2, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 7:00am el mo mengemeldiil ra blil el ngara Medalaii el mo sueleb e mora Fisheries Dock e tuobed ra 1:00pm el mora Beliliou e mo tuab ra Protestant Church el okedei el bung e mochu medakl ra olekull ra Teliu ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 16, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, August 3, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 6:30am el mora Sacred Heart Church, ea 7:30am eng tuobed el mora Bai ra Edib ra Meyuns el di mo mengemeldiil risei

Mechesang (07/25-27/2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Ngirachelbang ma Ngerboi Mlo smecher – July 14, 2019 Sils ra Kemeldiil – Thursday, July 25, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 6:30am el mora Sacred Heart Church el mo merek a misang, e tuobed el mora Drop Off dock e tuobed ra 8:00am el mora Beliliou el mo kloi ra blil a Uchelbil Reiko Kubarii e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra olekull ra Ngesias el mo medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Rois Ngiramedelai Ikertang Mlo smecher – July 12, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, July 26, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 8:00am el mo mengemeldiil ra blil a Arvin ma Edna Raymond el ngara Ngerusar, Airai el mo telial sils e mochu medakl ra Olekull Buai el ngara Ngerusar ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 20, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 27, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 7:00am el mora Ikelesia ra Chaiderngul a Hesus, ea uriul ra misang eng mora Fisherish Dock e mo tuobed ra 8:00am el mora Ngeaur el mo mengemeldiil el mo ieta sils e mora olekull ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: (Ngii a klou el mechas ra Kebliil ra Iilukl) Mlo smecher – June 18, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 27, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 7:00am e di melemalt el mora beluu ra Ngkeklau e mengemeldiil ra blil ngkal mechas el ngara Ngeredimes, Ngkeklau, Ngaraard el mo telial sils e mochu ra olekull el mo medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 30, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 27, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 8:00am el mora blil a ngelekel ra Urebau Olengellel Mongami el ngara Ngermid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils el mochu ra ked

Mechesang (July 19-20, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Dirradelbochel Bernarda Ushibata Sils ra Kemeldiil – Friday, July 19, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:00am el mora Ikelesia ra Padre McManus, ea uriul eng mora blil a delal el ngara Ngebkuu, Ngerbeched e mengemeldiil el mo telial sils e mo medakl ra olekull ra Sakurakai ~~~~~<@@>~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 23, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, July 19, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 8:00am e di melemalt el mora blil a Ulsiu Oimei el ngara Ngerusar, Airai e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 30, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 20, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:30am el mora Fisheries Dock e tuobed el mora Beliliou e mora blil el ngara Koska e mengemeldiil el mo telial sils e tuobed el mora olekull ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA CHELDECHEDUCH: Bechil a Kloulubak Francisco Sungino Sils ra Cheldecheduch – Saturday, July 20, 2019 @ Bai ra Maiberel, Oreor @ 9:00am ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a mle Ebil ra Teblang Ongelakel Towai Kuroda ma Kuroda Swei Mlo smecher – June 28, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 20, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:00am e di melemalt el mora Bai ra Mengellang, Ngarchelong e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked

Mechesang (July 12-14, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a mle Yona Rengiil Mlo smecher – July 3, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, July 12, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 9:00am e di melemalt el mora Blai ra Tmong ra Iyebukel e mengemeldiil el mo sueleb (12:00pm e tuobed el di mo medakl ra Sakurakai ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 14, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 13, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:30am el mora Ikelesia ra Katolik ra Melekeok, ea uriul eng mora Blai ra Ngerang ra Melekeok e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 26, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 13, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 8:00am e di melemalt el mo mengemeldiil ra blil a ochedal ra Monica A. Mariur el ngar seriou ra PCC e mochu ra ked ra telial sils ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 24, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 13, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 8:00am el mora blil a Camilla Shiro el ngara Ollei, Ngarchelong e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Uchel Demei ma Oderai Sils ra Kemeldiil – Sunday, July 14, 2019 A Kemeldiil a di morngii ra Bai ra Rubak, ra Ngermetengel, Ngeremlengui ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 5, 2019 Sils ra Kemeldiil – Sunday, July 14, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:00am e di melemalt el mora Blai ra Inglai ra Mechebechubel, Ngatpang e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked