Mechesang (Nov. 22, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Obaklechol Francisco R. Lewis me a Iterir Olblai Mlo smecher: November 1, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil: Friday, November 22, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a blil er a ochedal er a Ngirakesiil Francisco el nga er a Meyuns e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (Nov. 15-16, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Emiko Ngiramerang Mlo smecher – October 31, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, November 15, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am el di mo er a blirir el nga er a Ngedding, Ngerchemai, Oreor ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH: Bechil a Rechetuker Sudo Moses Sils er a Cheldecheduch – Friday, November 15, 2019 @ Oikull Center, Ngerikiil, Airai @ 10:00am SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Koyar Mechebechab Mlo smecher – October 26, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 16, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Evangelical Church el nga er a Ngerngesang, Ngchesar. Ea uriul er a misang eng mo er a blil el nga er a Ngersuul, Ngchesar ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Imaderang me a Ngiratmab Mlo smecher – November 2, 2019 (Ospitar) A beldokel a mo tuobed er a 7:30am el mo er a Bai er a Ngermetengel, Ngeremlengui e mengemeldiil el mo lmuut er a lebo er a olekull er a telial sils

Mechesang (11/08-09/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Mariur me a Sabeth Kumangai Mlo smecher – October 27, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, November 8, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church, ea uriul er a misang eng mo er a blil a Gloria Kumangai el nga er a Medalaii, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e tuobed el mo er a Ngchesar e mo medakl ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ungiil Kerradel Mlo smecher – October 17, 2019 (Ospitar) Sils er a Kemeldiil – Saturday, November 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church e ou misang el mo merek e tuobed el mo er a blil a Delegate Gibson Kanai er a Ulimang, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL EL NGESEU ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – Ngebard Sils er a Kemeldiil – November 16, 2019 (Ngebard) Sils er a Omengudel el Ngeseu – Sunday, November 10, 2019 @ blil a Kyoko Solang el nga er a Meyuns, Oreor @ 11:00am el mo kebesengei A rengalk el mo merael el mong a mo tuobed er a Belau er a Wednesday, November 13, 2019