Subed er a Kemeldiil: January 7-10, 2021

Subed er a Kemeldillel a RIANG RIRAI MATSUTARO HESUS Ngelekel a Ngiramechelbang Matsutaro me a Ngerbol Mlo smecher: December 16, 2020 Sils er a Kemeldiil: Thursday, January 7, 2021 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:45am el mo er a Sacred Heart Church, me a misang a omuchel er a 7:00am, ea uriul er a misang eng mo er a blil el nga er a Meyuns, Koror e mengemeldiil el mo sueleb e mochu er a Beliliou. A omerael el mo er a Beliliou a mo tuobed er a Fisheries Dock er a 12:30pm. Me a lebo er a Beliliou, eng mo ultab er a blil a Uchelbil Reiko Kubarii el mo telial sils e mo er a Ngesias el mo medakl ~~~<~~<@ + @>~~>~~~ Subed er a Kemeldillel a HEIDI DARROW Mlo smecher: December 15, 2020 Sils er a Kemeldiil: Thursday, January 7, 2021 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am e mo er a Uchulabars er a Ngercheluuk, Ngiwal e mengemeldiil el mo telial sils e mo er a ked ~~~<~~<@ + @>~~>~~~ Subed er a Kemeldillel a MENGIDAB GRANT “BETEI” NGIRENGCHUI Mlo smecher: November 20, 2020 Sils er a Kemeldiil: Saturday, January 9, 2021 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e melemalt el mo er a Ikelesia er a Chedaol Telungalek er a Ngchesar, ea uriul er a misang eng mo er a Bai er a Ngeruikl e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~<~~<@ + @>~~>~~~ Subed er a Kemeldillel aTUCHERMEL KEKERELDIL GEGGIE ANSON Mlo smecher: January 3, 2021 Sils er a Kemeldiil: Sunday, January 10, 2021 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e melemalt el mo er a Bai er a Oberaod, Ngerusar, Airai e mengemeldiil el mo telial sils e mo medakl er a blil er a Ngeruluobel