Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch – December 10-12, 2021

😇 EBIL ER A EBSANG BLORANG KAMBALANG REMOKET 😇 Subed er a Cheldecheduch: Bechil a Ruchelmiich Remoket Markub Sils er a Cheldecheduch: Friday, December 10, 2021 A Cheldecheduch a mo er ngii er a Bai er a Maiberel, Medalaii, Koror el omuchel er a 9:00am Subed er a Kemeldiil: Mlo smecher – November 23, 2021 Sils er a Kemeldiil – Sunday, December 12, 2021 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a Bai er a Choll e mengemeldiil el mo telial sils e mo er a ked 😇😇😇😇😇 😇 NGIRAURREKED TOBIAS AGUON 😇 Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch: Mlo smecher – November 15, 2021 Sils er a Kemeldiil / Cheldecheduch – Saturday, December 11, 2021 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e di melemalt el mo er a Bai er a Ngerilid er a Ngebei, Ngarchelong e mengemeldiil e mengkad a blals e mo er a ked er a telial sils 😇😇😇😇😇