Mechesang (10/26/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 5, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a blirir a rengelekel a Koshiba el nga er a Prekong, Idid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 1, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am e di melemalt el mo er a blil er a Obeketakl, Iyebukel, Oreor e mengemeldiil el mo sueleb 12:00pm e tuobed el mo er a Bai er a Ngerubesang, Melekeok el tal sikang e mochu er a ked

Mechesang (10/18-19/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Lily Gabriel me a Hosei Hideo Mlo smecher – September 30, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 18, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a Fisheries Dock, ea olidiuul er a Kemeldiil a mo tuobed el mo er a Ngeaur er a 8:00am, e mengemeldiil er a blil er a Delal el nga er a Ngatalang, Ngeaur. A uriul er a omelakl er a 2:00pm er a Iwaiw, ea olidiuul a mo tuobed er a 3:00pm el lmuut el mer er a Oreor ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Blesoch Bekerruul Mlo smecher – September 21, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 19, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church el mo merek a misang e tuobed el mo er a blil er a Ngerbodel er a Ngerchemai e mengemeldiil el mo 2:00pm e tuobed el mo er a olekull er a Elab, Ngaraard ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – October 4, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 19, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Sacred Heart Church e mo er ngii a misang el mo merek eng merael el mo kloi er a blil a rengelekel a mle Ngirakebou Roman Bedor el nga er a Meyuns, Koror, e mengemeldiil el mo imiit er a sueleb e morolung el mo er a Ngardmau el mo kloi er a blil a Akiko Sugiyama el bekord tal sikang e mochu medakl er a Ngermersai er bita er a Delal

Mechesang (10/11-13/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 22, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 11, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a tutau el mo er a blil a Ridep Okada Techitong e mengemeldiil el mo sueleb e mo tuobed el mo er a Ollei, Ngarchelong el mo ultab er a Blai er a Ikelau telkib e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Josepha Kloulubak Mlo smecher – September 19, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, October 11, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e di melemalt el mo er a Bai-Beluu er a Ngerkesoaol e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hilde Makilong Mlo smecher – September 18, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, October 12, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e melemalt el mo er a Blai er a Uchulabars er a beluu er a Ngiwal, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KODALL ME A OMENGUDEL EL UDOUD: Ngelekel a mle Dirmengiau Rose A. Kebekol Mlo smecher – September 28, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, October 18, 2019 (Guam) Sils er a Omengudel el Udoud – Sunday, October 13, 2019 Er a tutau er a blil a Espangel George Kebekol el nga er a Kemur, Meyuns, Oreor. A rechad a mo merael el mo er a Guam er a Tuesday, October 15, 2019.

Mechesang (10/01/19)

SUBED ER A KODALL: Ngelekel a Lily Bai Borja Mlo smecher – September 23, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Tuesday, October 1, 2019 (Guam) A ngeseu a di mo er a blil a Ongeai Isaac Bai er chelechang el mo lmuut er a Sabadong, September 28, 2019 er a 5:00pm, le rechad a mo merael el mo er a Guam er a Sunday, September 29, 2019. ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A OMENGKAD EL BLALS: Sils er a Omengkad el Blals – Saturday, October 5, 2019 @ Beluu er a Ulimang @ 9:00am el mo telial sils Tial secherel a Ebil er a Otong Ereong Remeliik a mlo uchul eng mlo er ngii a ultutakl el kirel a omelakl, maluaisei, a Ebil er a Otong Ereong Remeliik a melemolem el nga er a mork er a Ospitar, ea Chad er a Llach el Johnson Toribiong a File er a Appeal er a Court el kirel a Civil Action No. 19-120.

Mechesang (9/26-28/19)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Hideo Tomei me a Ngulitel Hideo Mlo smecher – September 6, 2019 Sils er a Kemeldiil – Thursday, September 26, 2019 A beldokel a mo tuobed er a 6:00pm el mo er a blil a Inaria Tomei er a Medalaii, Oreor. Di mengemeldiil el mo sueleb e tuobed el mo er a Fisheries Dock el mo er a Ngeaur el mo medakl el lobengkel a demal ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – September 14, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 A basio er a Kemeldiil a nga er a Bai er a Ngebei, Ngarchelong ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ngiraibuuch Obak Skedong me a Martina Moses Ngiraibuuch Mlo smecher – September 3, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, September 27, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e mo er a Sacred Heart Church e mochu er a blil a delal me a demal e mengemeldiil el mo telial sils e mo delekuul el lobengkel a demal el nga er a olekull er a Katolik el nga er a Bital Ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Marcil Demei me a Obaklubil Marcil Mlo smecher – September 2, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e mochu er a Bai er a Ngerkesuaol, Oreor, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a Elechui, Aimeliik ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Rechelluul Kubsak me a Kerkar Rechelluul Mlo smecher – September 5, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, September 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Ngchesar Evangelical Church el bekord tal sikang e mo er a Bai er a Ngerngesang, Ngchesar, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked